دی کوپله کردن معادلات تعادل بر حسب جابجایی برای پوسته استوانه ای

معادلات تعادل نوشته شده در این قسمت از کتاب ورق و پوسته براش (Brush&Almorth) می باشند.که این معادلات به کمک روابط کرنش دانل برای پوسته های کوتاه بر حسب جابجایی نوشته شده و سپس معادلات کوپل شده دی کوپل می شوند.

Size:67.6 KB

Type:.pdf

DOWNLOAD

/ 0 نظر / 12 بازدید